Mới nhất Xem nhiều International
Giáo dụcTrắc nghiệm

Sai, hội nghị Bình Than và hội nghị Diên Hồng khác nhau

Thứ hai, 12/12/2016 | 15:01 (GMT+7)

Hội nghị Bình Than được tổ chức vào năm 1282 cho các vương hầu, để bàn phương án kháng chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Đại Việt lần thứ 2. Hội nghị được tổ chức ở Trần Xá (Hải Dương).

Hội nghị Diên Hồng được tổ chức năm 1284 tại kinh thành Thăng Long. Tại đây, các phụ lão trong cả nước được triệu về trước thềm điện Diên Hồng để trưng cầu dân ý về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Đại Việt lần thứ 2.

Quảng cáo

Câu 4: Trần Quốc Toản có tham gia lãnh đạo đội quân nhà Trần đã đánh cho Thoát Hoan phải mở đường máu qua sông Hồng tháo chạy, năm 1285?

Quảng cáo

a. Có 

b. Không

Quảng cáo
Xem thêm

Tìm hiểu triều đại nhà Trần

Đang tải...
Tag

Giáo dục

Đang tải...

Tin nổi bật

Đang tải...