Thứ bảy, 22/7/2017 | 09:29 GMT+7

Đang dừng đèn đỏ bỗng bị cảnh sát giao thông kiểm tra

Luật có cho phép cảnh sát giao thông kiểm tra người đang dừng đèn đỏ mà chẳng vi phạm lỗi gì không?

Tôi đang dừng đèn đỏ thì cảnh sát giao thông xuất hiện yêu cầu cho xem giấy tờ và kiểm tra phương tiện.

Tôi muốn hỏi cảnh sát giao thông có quyền này không, khi tôi không vi phạm luật giao thông?

Lê Ngọc Minh

Luật sư trả lời