Thứ năm, 23/8/2018 | 17:02 GMT+7

Quốc gia nào nhỏ nhất thế giới?

Nước châu Âu chỉ rộng 0,44 km2 với dân số hơn 800 và không áp bất kỳ khoản thuế nào đối với mọi hoạt động liên quan đến kinh tế.

Ảnh: Wired

Câu 1: Quốc gia có chủ quyền nào nhỏ nhất thế giới?

a. Vatican

Quảng cáo

b. Monaco

c. Nauru

Dương Tâm

Tìm hiểu các nước châu Âu
Quảng cáo
Cùng chuyên mục