Thứ tư, 12/9/2018 | 05:00 GMT+7

Bài tập tìm từ trái nghĩa trong tiếng Anh

"My father is a BRAVE man". Tìm từ trái nghĩa với từ in hoa trong câu đã cho.

Ảnh: PS I love you

Quảng cáo

Theo Soft Schools

Trắc nghiệm tiếng Anh
Quảng cáo
Cùng chuyên mục