Thứ hai, 10/9/2018 | 06:00 GMT+7

Bài tập chọn about hoặc of để hoàn thành câu

"Did you hear ____ the accident last night"? Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Ảnh: enPAT

Quảng cáo

Theo Using English

Trắc nghiệm tiếng Anh
Quảng cáo
Cùng chuyên mục