Thứ ba, 11/9/2018 | 14:08 GMT+7

11 đại học công lập tốt nhất nước Mỹ năm 2019

Đại học California tại Los Angeles và Berkeley dẫn đầu bảng xếp hạng là hai trường công lập hàng đầu, theo US News & World Report.

 

1. Đại học California - Los Angeles

Năm thành lập: 1919.
Tổng số sinh viên đại học: 31.002.
Học phí và lệ phí năm 2018-2019: Sinh viên trong tiểu bang là 13.280 USD; sinh viên ngoài là 41.294 USD. Ảnh: Ella Study

 

2. Đại học California - Berkeley

Năm thành lập: 1868.
Tổng số sinh viên đại học: 30.574.
Học phí và lệ phí năm 2018-2019: Sinh viên trong tiểu bang là 14.240 USD; sinh viên ngoài là 43.232 USD. Ảnh: Worldkings

 

3. Đại học Virginia

Năm thành lập: 1819.
Tổng số sinh viên đại học: 16.655.
Học phí và lệ phí năm 2018-2019: Sinh viên trong tiểu bang là 17.350 USD; sinh viên ngoài là 48.891 USD. Ảnh: US News & World Report

 

4. Đại học Michigan - Ann Arbor

Năm thành lập: 1817.
Tổng số sinh viên đại học: 29.821.
Học phí và lệ phí năm 2018-2019: Sinh viên trong tiểu bang là 15.262 USD; sinh viên ngoài là 49.350 USD. Ảnh: University inn Ann Arbor

 

5. Đại học California - Santa Barbara

Năm thành lập: 1909.
Tổng số sinh viên đại học: 22.186.
Học phí và lệ phí năm 2018-2019: Sinh viên trong tiểu bang là 14.472 USD; sinh viên ngoài là 42.486 USD. Ảnh: UC Santa Barbara

 

=5. Đại học North Carolina - Chapel Hill

Năm thành lập: 1789.
Tổng số sinh viên đại học: 18.862.
Học phí và lệ phí năm 2018-2019: Sinh viên trong tiểu bang là 8.986 USD; sinh viên ngoài là 35.169 USD. Ảnh: UNC Chapel Hill

 

7. Đại học California - Irvine

Năm thành lập: 1965.
Tổng số sinh viên đại học: 29.307.
Học phí và lệ phí năm 2018-2019: Sinh viên trong tiểu bang là 15.516 USD; sinh viên ngoài là 43.530 USD. Ảnh: UCI

 

8. Viện Công nghệ Georgia

Năm thành lập: 1885.
Tổng số sinh viên đại học: 15.573.
Học phí và lệ phí năm 2018-2019: Sinh viên trong tiểu bang là 12.424 USD; sinh viên ngoài là 33.020 USD. Ảnh: Personal Statement Writers

 

=8. Đại học Florida

Năm thành lập: 1853.
Tổng số sinh viên đại học: 35.247.
Học phí và lệ phí năm 2018-2019: Sinh viên trong tiểu bang là 6.381 USD; sinh viên ngoài là 28.658 USD. Ảnh: FB/University of Florida

 

10. Đại học William & Mary

Năm thành lập: 1693.
Tổng số sinh viên đại học: 6.285.
Học phí và lệ phí năm 2018-2019: Sinh viên trong tiểu bang là 21.830 USD; sinh viên ngoài là 44.701 USD. Ảnh: WM

 

=10. Đại học California - Davis

Năm thành lập: 1905.
Tổng số sinh viên đại học: 30.145.
Học phí và lệ phí năm 2018-2019: Sinh viên trong tiểu bang là 14.463 USD; sinh viên ngoài là 43.458 USD. Ảnh: UC Davis

Dương Tâm

Quảng cáo
Cùng chuyên mục