Thứ ba, 4/9/2018 | 00:02 GMT+7

Thơ vui hài hước giữa tiền và vợ

Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi/ Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa.

Còn tiền... vợ nói líu lo,

Hết tiền thì... vợ hét, ho suốt ngày.

Còn tiền... vợ hiền như nai,

Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi.

Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,

Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa.

Còn tiền thì... vợ hiền hòa,

Quảng cáo

Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh.

Còn tiền... vợ gọi: Anh... anh,

Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường.

Còn tiền... tình thương... mến thương,

Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi.

Bác Ba Phi (st)

Tin liên quan

 Thơ vui: Bao nhiêu tuổi là già

 Thơ vui chọn chồng

 Thơ vui về vợ và bồ

Tiểu phẩm cười
Quảng cáo
Cùng chuyên mục